3/29/2015

Espectáculo, turistificación, decadencia


 


1981-2014 Ocupados na agricultura e pesca. Galicia
Miles de persoas

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa


1985. Incorporación de España á CEE
1 comentário:

Voz en off disse...

Porén, semella que o futuro será así!!!