9/10/2008

Daniel Day-Lewis, os tiburóns e as ratas

Interpretada polo soberbio Daniel Day-Lewis, e tamén co tema da xénese violenta da sociedade americana, recordo Gangs of New York (Martin Scorsese, 2002), unha historia ambientada na segunda metade do século XIX onde asistimos á cruel, racista e explosiva forxa da cidade neoiorquina. E pensei nela porque hai un par de días vin There will be blood (2007), a película de Paul Thomas Anderson na que o actor antes mecionado encarna a Daniel Plainview: o exemplo de self made man que pasará de picar pedra no fondo dun burato coas súas propias mans en 1898, a ser o dono de centos de pozos petrolíferos nas postrimerías dos anos vinte do século pasado; pero tamén o exemplo de como o éxito económico acostuma ser inversamente proporcional ao éxito emocional ou humano.
A edición española de Cahiers du cinema, nun artigo dedicado a esta película, desgrana tres puntos que, segundo eles, caracterizan a un bo número de directores americanos (von Stroheim, Welles, Huston, Altman, Pakula), en relación cos cales, Anderson mantén unha relación de filiación. Os puntos son: «1. Las raíces fundacionales de los grandes relatos trágicos sobre los orígenes del capitalismo americano; 2. La reflexión (…) sobre la ofuscación moral y el delirio paranoico que acompañan al “sueño americano” cuando éste sustituye a la realidad para imponer sus designios; 3. La relectura modernista de los viejos mitos del western para desvelar la cara oculta de la leyenda y el trasfondo trágico que acompaña el avance del progreso». Polo tanto, o filme de Anderson volve preocuparse, dun xeito maxistral, –como o leva facendo o cine americano desde The birth of a nation (Griffith 1915)– da violencia inherente ao nacemento dese país e do seu sistema económico.

En Un manifiesto anticapitalista (Crítica, 2003), Alex Callinicos non só facía un repaso do nacemento, xestación e diversidade ideolóxica do chamado movemento altermundialista, senón que tentaba contribuír ao mesmo coa súa propia visión netamente socialista e –como o título do libro indica– frontalmente anticapitalista.
Nun momento do libro cítase a outro autor –o escritor dunha historia ambiental, John McNeill– que segundo Callinicos distingue entre “dos estrategias evolutivas: la adaptabilidad a un medio cambiante, que es la estrategia adoptada, por ejemplo, por algunas especies de rata, y la «suprema adaptación al medio existente», que es la representada por los tiburones, que dependen de un suministro abundante de otras criaturas marinas que puedan cazar y comer”. Na extensa cita que Callinicos reproduce, McNeill exprésase como segue: “En el siglo XX, las sociedades a menudo siguieron la estrategia de los tiburones en medio de una ecología global cada vez más inestable y, por consiguiente, cada vez más adecuada para las ratas. (...) El clima ha cambiado poco durante los últimos 10.000 años, desde el fin de la última edad de hielo, pero en la actualidad está cambiando con rapidez. La energía barata es una característica propia de la edad de los combustibles fósiles, que se extiende, a grandes rasgos, desde 1820. El agua barata, para los que disfrutan de ella, se remonta al siglo XIX con la excepción de algunas localidades favorecidas. Las rápidas tasas de crecimiento poblacional datan de mediados del siglo XVIII, y el crecimiento económico rápido de, aproximadamente, 1870. Considerar estas circunstancias duraderas y normales y depender de que se mantengan es un interesante juego de azar.” Para esclarecer as causas destes cambios, McNeill distingue varios «grupos sociotecnológios», aos que considera «combinaciones de innovaciones técnicas, organizativas y sociales simultáneas». Así, tras describir os primeiros grupos industriales como aqueles construídos arredor das fábricas téxtiles impulsadas por auga e vapor, Mc Neill decide denominar «grupo cocktown» (en honor ao Cocktown de Dickens) ao “grupo dominante que se formó –na segunda metade do século XIX– alrededor del carbón, el hierro, el acero y los ferrocarriles”; e «grupo motown» (en honor a Detroit) ao grupo caracterizado por: «cadenas de montaje, petróleo, electricidad, aviones y automóviles» que, arricando no 1920, chegaría ata 1990. Se Gangs of new york está ambientada en plena expansión do «grupo cocktown» polos Estados Unidos, There will be blood, describiría os primeiros pasos do que acabaría conformando o «grupo motown». Tanto nunha película coma na outra os seus protagonistas encarnan á perfección ao tiburón do que falaba McNeill: seres fortes que se moven ás súas anchas nun tempo de oportunidades ilimitadas. Para topar no cine –e á espera de que Daniel Day-Lewis nos dea outra solución– a mellor representación da rata capaz de sobrevivir ao colapso da “economía motown”, probablemente haxa que recorrer a aquel Mad max (George Miller, 1979) protagonizado por Mel Gibson –o da rata probablemente non lle vaia mal á súa personalidade– e rodada, non por casualidade, coa crise do petroleo de mediados dos setenta ben presente.
Pero, posto que Mc Neill “especula que quizá haya surgido un nuevo grupo industrial en la década de 1990, centrado posiblemente en la ingeniería genética y la tecnología de la información” (aínda moi mesturado neste 2008 co «grupo motown») quizais debamos concluír, como por exemplo o fai Slavoj Zizek que, se cadra, a mellor representación cinematográfica dese modelo xenético-informacional do tardo-capitalismo, é, polo de agora, Matrix (Larry e Andy Wachowski, 1999). A saga na que os seres humanos viven a un mesmo tempo nunha realidade virtual ilimitada na que interactúan como lles prace, pero tamén no «desierto de lo real», onde non son máis que simples masas de carne inmóbiles –algo bastante peor que as ratas– enchufadas a unha máquina.
Mc Neill, se cadra porque pensaba que a situación aínda era reversible, non deu un nome rematado en town a esta nova etapa. Eu, máis por falta de enxeño que por optimismo, tampouco llo darei.